GIA MINH QUÝ

Địa chỉ: Tổ 219, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0905.526.534
Email: Giaminhquy@gmail.com